Hardenberg Columns van Ergee

Vraagtekens bij kwaliteit van OpKoers

V

Pas geleden is Titus Brandsma door de paus heilig verklaard, de Friese pater die meer dan 75 jaar geleden is gestorven in concentratiekamp Dachau. Waarschijnlijk kun je geen levende personen heilig verklaren, maar burgemeester Maarten Offinga deel dinsdagavond wel een poging. De vertrekkende PvdA-wethouder Mary Looman werd bedolven onder de complimenten, het leek wel alsof hij nog nooit een fijner en bekwamer mens had ontmoet dan deze ‘Florence Nightingale van Hardenberg’. En misschien is dat ook wel zo. Het was in ieder geval een heel ander afscheid dan dat van de laatste OpKoers-wethouder.

Die wethouder was de derde van OpKoers die binnen één regeringsperiode opstapte. En dat maakte de andere partijen een beetje huiverig voor het wethouderschap van Linda Verschuur, weer een OpKoers-politicus die amper politieke ervaring heeft en vorig jaar als gekozen lid van 50Plus opstapte, haar zetel meenam en aanschoof bij OpKoers. De vermeende kwaliteiten van Linda Verschuur, of eigenlijk het gebrek daaraan, waren tijdens de coalitieonderhandelingen onderwerp van gesprek geweest in de CDA-fractie. Een intern stuk dat op straat was beland en voor veel politieke onrust had gezorgd. GroenLinks-fractievoorzitter Romano Boshove stelde daarover vragen aan de CDA-onderhandelaar Martijn Breukelman, maar die was daar niet van gediend.

Zijn reactie op de woorden van Boshove was nogal opmerkelijk. Die moest zich maar eens beter op de vergadering voorbereiden en niet een aantal citaten aanhalen en die over het gehele CDA plakken. Terwijl Boshove niks anders had gedaan dan de memo van CDA-fractievoorzitter Piet Cees van der Wel citeren, waarin stond dat het CDA de kandidatuur van Linda Verschuur niet pruimde en wel wilde helpen zoeken naar een geschikte kandidaat. Plus dat de CDA-onderhandelaar dat bij fractievoorzitter Annie Kelder van OpKoers had gemeld. Volgens Breukelman had hij juist laten weten dat zijn partij geen blokkades wilde opwerpen voor partijen en personen. Alleen stroken die woorden absoluut niet met de inhoud van de memo. Dus Boshove had zich wel goed voorbereid maar Breukelman wilde eigenlijk niet over de strijd binnen het CDA praten. En dat had hij beter kunnen toegeven dan onterechte beschuldigingen uiten aan het adres van de fractievoorzitter van GroenLinks.

De wethouder van OpKoers krijgt onder meer Kunst en Cultuur in haar portefeuille. Wat kan de inbreng zijn van OpKoers in Kunst en Cultuur, wilde GL-raadslid Boshove weten.
De reactie van Annie Kelder: Wij kunnen meebrengen hoe de culturen in de verschillen dorpen en wijken zijn, want dat is wat jullie nog weleens missen.
Ook D66’er Jacco Rodermond probeerde van de fractievoorzitter van OpKoers te weten te komen wat nou de inbreng van OpKoers in de coalitie was, de eigen identiteit die in het akkoord terug te vinden moest zijn. Nadat hij drie keer de vraag had gesteld en elke keer een reactie kreeg die helemaal niets met de vragen te maken had gaf hij de moed maar op.

De conclusie na de raadsvergadering van dinsdagavond is dat de regeerperiode 2022-2026 waarschijnlijk niet veel anders zal zijn dan de vorige, want de partijen lijken inhoudelijk veel op elkaar. En dat is bijna altijd zo geweest. In 1994 werd tijdens een uitzending van Omroep Hardenberg aan de politici een uitspraak voorgelegd uit een verkiezingsprogramma, waarna de vraag werd gesteld uit wiens programma de uitspraak afkomstig was. Het bleek dat iedereen dacht dat het uit zijn of haar programma afkomstig was. Misschien aardig om dit idee te herhalen.

Hardenberg Columns van Ergee

Archieven