Vandalisme

Er staat een nieuw bord bij de nakomeling van de Anne Frankboom, vlakbij het Molengootmonument in Collendoorn. De vervanging van het enkele weken geleden vernielde bord is snel gegaan. Iets te snel, want ze hebben ook de fouten van het oude bord overgenomen.
De naam aan elkaar, de naam los van elkaar, de eerste twee regels die bij elkaar horen maar als aparte zinnen zijn geschreven etc. Maar helemaal vreemd is zin die bijna onderaan staat: Laat deze boom getuige zijn van deze afschuwelijke gebeurtenis.
Welke gebeurtenis dat is wordt nergens uitgelegd. Waarschijnlijk iets wat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar een stekje uit 2021 kan daar geen getuige van zijn geweest. Misschien wordt het tijd voor nóg een nieuw bord. En nu zonder fouten.

De brug in Junne
Leuk geprobeerd door de CDA-boeren Van den Berg en Wolbink, maar de gemeente Hardenberg gaat niet proberen om bij de gemeente Ommen geld los te peuteren voor het afsluiten van de Vechtbrug bij Junne. Landbouwverkeer moet omrijden omdat zwaar verkeer niet meer over de brug mag. Die mensen rijden nu onze bermen kapot, beweerden beide raadsleden. Maar inspectie van de bermen heeft geen extra schade laten zien. Omdat de afsluiting niet voor extra kosten voor Hardenberg heeft gezorgd, zien B&W geen reden om bij de buren aan de bel te trekken. Kunnen jullie er dan niet op aandringen dat er sneller een nieuwe brug wordt aangelegd, wilden Van den Berg en Wolbink weten. B&W denken echter niet dat de brug er eerder ligt als je heel hard Schiet op! roept. Bovendien is het een zaak van waterschap en Ommen, waarin Hardenberg geen rol speelt.

Opvang Oekraïners
De laatste oriënterende raadsvergadering in Hardenberg voor de zomerpauze heeft dinsdag niet lang geduurd. Voordat je goed en wel een plekje op de publieke tribune had gevonden kon je weer naar huis. Het enige punt van belang bleek het beschikbaar stellen van geld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hardenberg krijgt dat geld terug van de Rijksoverheid maar moet dat alvast voorschieten. Je zou verwachten dat het agendapunt zonder opmerkingen afgehandeld zou worden. Nou ja, misschien een dankwoord aan alle mensen die zich uit de naad hebben gewerkt om die opvang te regelen in het voormalige ING-kantoor in Hardenberg en het voormalige schoolgebouw Het Talent aan het Rheezerend in Dedemsvaart.

Maar daar werden geen woorden aan vuil gemaakt. Nee, mevrouw Giethoorn-Boertien van OpKoers was verbaasd over de hoogte van het leefgeld dat de vluchtelingen krijgen. Of ze dat geld ook al kregen toen de gemeente nog de catering regelde, wilde ze weten. En of er tussen de vluchtelingen ook ‘ander volk’ zat, bijvoorbeeld mensen die tijdens de oorlog toevallig in Oekraïne waren. Denk aan Afghanen, Tunesiërs en Syriërs. En die dan mooi waren meegevlucht naar Nederland.

Ook Bert Gelling van de VVD begon toen vragen te stellen, maar hij had de stukken weer niet goed gelezen en hij had problemen met zijn rekenmachine. Gelling vond het fantastisch dat mensen worden opgevangen en dat alles goed wordt geregeld, maar…… hij wilde wel even stilstaan bij de bedragen die met de opvang zijn gemoeid. Voor een gezin met 4 mensen zit je op zo’n 11.000 euro per maand, meende Gelling. In werkelijkheid is het iets meer dan duizend euro. En als je mensen thuis opvangt krijg je maar 295 euro per maand, meende Gelling gelezen te hebben. Waarschijnlijk in de Donald Duck, want in de Rijksregels staat heel wat anders:
Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.
Vergeleken met mensen die een bijstandsuitkering krijgen is het inderdaad veel geld, maar daar heeft een gemeente niets over te zeggen.

Gelukkig had de VVD’er nog wel een tip voor de gemeente, namelijk: let goed op! De gemeente krijgt het geld wel terug van de Rijksoverheid, maar het is veel geld en Gelling had het gevoel dat er partijen tussen zitten die er een goede boterham aan overhouden. Welke partijen dat kunnen zijn vertelde hij niet, maar goed, het is al mooi genoeg dat een raadslid met zo’n geweldig nutteloze opmerking de zaak op scherp probeert te zetten.