Saxenburgh en Oekraïners

Wat zou de gemeenteraad van Hardenberg moeten zonder dagblad De Stentor? Naast allerlei Story-verhalen over vreemdgaande zangers en tranentrekkende berichten over zieke kinderen, die alleen nog dankzij een stortvloed aan ansichtkaarten een beetje plezier aan het leven beleven, wordt er af en toe ook nog iets harder nieuws gebracht. Bijvoorbeeld over de miserabele financiële positie van het ziekenhuis in Hardenberg, het Saxenburgh Medisch Centrum.

Een stresstest door accountantskantoor BDO liet zien dat het ziekenhuis in zwaar weer verkeert. Prompt klom PvdA-raadslid Arsanio Wiet in de pen om vragen te stellen aan B&W. Of het college wel weet dat de financiële cijfers slecht zijn. En als het ziekenhuis failliet gaat, welk financieel risico de gemeente dan loopt, want er is in mei 2018 besloten dat Hardenberg voor 3 miljoen euro garant staat voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Plus de vraag of de zorg aan de inwoners van de gemeente Hardenberg in gevaar komt als het ziekenhuis failliet gaat.

Om met dat laatste te beginnen: er zijn al eerder ziekenhuizen failliet gegaan. In Spijkenisse, Amsterdam en Dokkum. Het gevolg was dat patiënten verder moesten reizen voor zorg. In Dokkum was trouwens de hele zorggroep failliet, behalve het ziekenhuis ook verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat lijkt op Hardenberg, waar de Saxenburgh Groep ook naast het ziekenhuis diverse verzorgingstehuizen beheert. Alleen: de Saxenburgh Groep heeft afgelopen jaar zwarte cijfers geschreven, er is dus geen sprake van grote financiële problemen voor de groep. Op de vraag aan het ziekenhuis hoe de tekorten zijn ontstaan kwam als reactie: Hardenberg heeft in coronatijd veel patiënten opgevangen uit de regio’s Hengelo, Almelo en Zwolle, zorg die maar ten dele is vergoed. Daarnaast zijn zorgverzekeraars goedkoop uit in Hardenberg. Beide zaken zijn voor 2022 beter geregeld, zodat het ziekenhuisbestuur wel de vinger aan de financiële pols moet houden maar niet in panische jammerklachten hoeft uit te barsten. “We zijn dit jaar van start gegaan met een verbeterplan en de eerste concrete resultaten zijn bereikt”, laat het ziekenhuis desgevraagd weten.

Oekraïners in Schuinesloot
Nee, nee, ze hebben niks tegen Oekraïners, die mensen moeten absoluut geholpen worden, maar niet in de voormalige basisschool De Wegwijzer in Schuinesloot. De locatie is simpelweg ongeschikt, het perceel is te klein, daarnaast zijn er geen faciliteiten en kunnen de vluchtelingen op de locatie geen kant op. Dus 70 vluchtelingen op die plek zijn niet welkom, lieten (veel) Schuinesloters het gemeentebestuur van Hardenberg weten. Bovendien zijn die vluchtelingen misschien wel een beetje eng, want de oude school grenst pal aan de nieuwe school en dan kun je de veiligheid niet waarborgen, zei voorzitter Hennie de Zwaan van het schoolbestuur. Het zijn vast en zeker getraumatiseerde kindertjes die, voor je het weet, de plaatselijke boerenkinderen met aardappelschilmesjes te lijf gaan. En, nog erger, misschien halen ouders hun kind wel van school en brengen ze de koters naar Slagharen. Als dat er veel zijn daalt het leerlingenaantal misschien wel zó sterk, dat de school in Schuinesloot wordt opgeheven.

O ja, en dat de gemeente niet vooraf de bewoners op de hoogte had gebracht, in groepjes de voor- en nadelen had besproken en zeven alternatieven had onderzocht werd het college niet in dank afgenomen. Het is jammer dat er een oorlog gaande is waardoor een crisissituatie is ontstaan, maar daar hebben de Schuinesloters geen boodschap aan.

Of de gemeente geschrokken is van dit onvriendelijk gedrag? Reken maar. Je zou verwachten dat de lokale bevolking de oorlogsvluchtelingen van harte zou opvangen en dat gekeken zou worden hoe de mensen geholpen kunnen worden, ondanks alle beperkingen. Maar nu wordt Schuinesloot in één adem genoemd met Albergen. En dat is geen compliment.