Opstappen

Voor de mensen met een beetje kennis van Het Woord, CDA’ers bijvoorbeeld:
“Er staat een lange tafel met brood en wijn. Er omheen zitten 12 mannen. Even later komt nog een persoon binnen, Jezus. Hij wil ook gaan zitten, maar dan zegt Judas, de verrader: “Je mag wel mee-eten, maar dan moet je eerst zeggen dat je mij vertrouwt!”
U weet waarschijnlijk hoe het die dag is afgelopen. Met Judas en met Jezus. Allemaal verliezers, zou je kunnen zeggen.

De situatie lijkt op de toestand rond het opstappen van CDA-fractievoorzitter Piet Cees van der Wel in Hardenberg. Nou is het niet de bedoeling hem met Jezus te vergelijken en Max Bakhuis, Martijn Breukelman, Erik Volkers, Heidi Mensink of een van de andere CDA-raadsleden met Judas, maar het gaat om de zetting: je wordt verraden, trekt je even terug en dan mag je wel weer meedoen maar dan moet je eerst zeggen dat je de anderen vertrouwt, inclusief de verrader.

Dat is namelijk de uitkomst van de negen weken durende zoektocht naar degene die het interne memo van Piet Cees over de coalitieonderhandelingen heeft gelekt naar de pers. Maar er zou toch een onderzoek komen naar wie dat heeft gelekt? Voorzitter Bert Linde zei nog zo dat de onderste steen boven moest komen. Hij vond het belangrijk dat de zaak tot op de bodem werd uitgezocht. “Meningen moeten veilig in een fractie geuit kunnen worden, ook als deze verschillen. Daar is in een democratische partij als het CDA altijd ruimte voor’’, stelde Linde in een verklaring.

Het blijken loze woorden, want er komt geen onderzoek. Te duur en waarschijnlijk levert het niks op, vonden fractie en bestuur. Dat onderzoek zou door een externe instantie gebeuren. Digitaal, want de gelekte memo stond in Trello, een cloudsysteem waar de fractie mee werkt en waartoe 14 mensen toegang hebben. Dure zaak, had bestuur gehoord na wat rondvragen her en der. Dus werd niet eens de moeite genomen om een offerte te vragen.

Piet Cees is deze week opgestapt en heeft via social media laten weten waarom. “Maar de fractie herkent zich niet in het feitenrelaas zoals door Van der Wel geschetst wordt in zijn verklaring”, liet het CDA vervolgens weten. Welke feiten zijn dan niet juist, vraag je vervolgens aan de CDA’ers.
“Nou, de fractie wil heel graag dat de onderste steen boven komt, we hebben hem niet laten vallen en er is een alternatief onderzoek voorgesteld”, zei raadslid Elma Soeten, die door voorzitter Bert Linde was aangewezen als woordvoerster omdat hij pas volgende week weer beschikbaar is voor een reactie. Op de vraag hoe dat alternatieve onderzoek zou moeten plaatsvinden werd weer terugverwezen naar de bestuursleden, omdat die beter op de hoogte zouden zijn. Tja, hoe doorbreek je het proces om je van het kastje naar de muur te laten sturen? Simpel, je vraagt gewoon een CDA-raadslid of die even wil lekken…

En dan blijkt dat het bestuur had voorgesteld om een CDA-burgemeester gesprekken te laten voeren met alle 11 raadsleden, de 2 schaduwfractieleden en de voorzitter. In de hoop dat wanneer die burgemeester onder vier ogen zou vragen: “Was jij de Judas?”, dat dan die persoon schuldbewust zou zeggen: “Ja, burgemeester.”

Het is wel jammer dat nu alle aandacht uitgaat naar het lekken, de Judas en het opstappen. En niet ook naar de inhoud van de memo. Heeft wethouder Martijn Breukelman tijdens de coalitieonderhandelingen tegen Annie Kelder van OpKoers gezegd dat haar wethouderskandidaat onbespreekbaar was voor het CDA? Tijdens het raadsdebat in mei stelde GroenLinks-raadslid Boshove daar vragen over. De reactie van CDA-lijsttrekker Martijn Breukelman: “Wij leggen geen blokkades op inhoud, niet op partijen, niet op personen.” Boshove zou de vergaderingen wat beter moeten voorbereiden, vond hij. Een uitspraak die misschien pas bij een havo-scholiertje dat een eigen website heeft met de titel Politicus Breukelman, maar niet bij een wethouder van de gemeente Hardenberg.
Klopt de inhoud van de memo of niet? Kan Annie Kelder zeggen of het CDA eerst haar wethouderskandidaat niet pruimde en later toch accepteerde om een coalitie met OpKoers te kunnen vormen?

Afijn, de uitkomst van het politieke gedoe is dat we vanaf eind augustus 9 fracties in de gemeenteraad hebben, waaronder 4 eenmansfracties. Het begint zo langzamerhand op Almelo te lijken. Wat de naam van de ‘fractie Van der Wel’ wordt is nog niet bekend. Navraag bij de griffier heeft duidelijk gemaakt dat Piet Cees er niet alleen voorstaat. Hij mag net als de zeven andere partijen twee schaduwfractieleden voorstellen die hem kunnen helpen met het raadswerk. En dat kunnen ook kandidaten zijn die op de kieslijst van een andere partij staan. Misschien een jonge, actieve GroenLinkser? Of een CDA’er die het gekonkel in de eigen partij zat is? Zal eens vragen of er zo’n persoon op de CDA-kandidatenlijst staat. Er is vast wel eentje die wil lekken.