Noabers

Het was mooi bedacht door Hardenberger Kees Slingerland (GroenLinks) en Ommenaar Jan Westert (ChristenUnie). Beide statenleden nemen in maart 2023 afscheid van de provinciale politiek en hadden als afscheidscadeau bedacht dat Overijssel een nieuw volkslied moet krijgen. Het oude stamt uit 1951, zit vol gezwollen en oubollige taal, is moeilijk mee te zingen en bovendien kent geen hond het lied, meenden de twee oldtimers. In 2011 is al eens een restyling geprobeerd, maar ook die versie ligt in de la met afgedankte liedjes.

Hoe dan wel? Zij wilden woensdag tijdens de vergadering van provinciale staten een motie indienen waarin stond dat er een werkgroep moest komen die in korte tijd met componisten en tekstschrijvers aan de slag moest gaan om te komen tot een eigentijdser volkslied. Zoiets als het lied Noabers van Hendrik Jan Bökkers, gaven ze alvast een voorzetje. “Dat lied typeert de Overijsselse cultuur van burenhulp, contact met elkaar, samen ergens voor staan.”

De rest van de provinciale politici maakte woensdag gehakt van het voorstel. Is er niks belangrijkers, de Overijsselse identiteit bestaat niet, wie zit te wachten op een nieuw volkslied, waren een paar opmerkingen. De twee indieners begrepen dat hun motie zou worden weggeblazen, zodat ze hem rap weer introkken.

Er waren nog wel een paar statenleden die zich fan toonden van Bökkers, maar die hebben de liedtekst van Noabers waarschijnlijk nooit goed tot zich laten doordringen.
Bökkers maakt er namelijk een potje van met zijn geromantiseerd beeld uit de jaren ’50:
Ie fietst, onderweg van het dörp noar oe huus
Met een boodschappentas en een kind
Op het land is een boer ganks met een trekker, hij groet
Want hij weet woar ie d’r iene van bint.

Daarnaast heeft de Sallandse zanger waarschijnlijk vroeger niet erg goed opgelet tijdens de geschiedenislessen, want in couplet 2 schrijft hij:
Wie bint allemoal zonen van Widukind
Die de Franken het noakieken gaf.

In werkelijkheid kreeg de Saksische hertog Widukind (8e eeuw) flink klop van keizer Karel de Grote, die Saksen toevoegde aan het Frankische Rijk en de bevolking met grof geweld dwong zich te bekeren tot de leer van de Rooms-Katholieke kerk.

Noabers in Schuinesloot
Geen lied dus voor onze provincie, maar misschien wel geschikt voor Schuinesloot, want over noabers sprak ook een vertegenwoordiger van Streekbelang De Belt-Schuinesloot tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Maar dan negatief. De gemeente wil in de leegstaande basisschool Oekraïners onderbrengen. Bijna huilend – want dat deed het ook goed bij een vorige inspreker, had hij gezien – sprak de beste man dinsdag de gemeenteraad toe over dit plan. Te veel vluchtelingen, een verkeerde plek, misschien wel gevaarlijk, misschien zijn er ouders die hun kinderen van school halen waardoor de school in haar bestaan wordt bedreigd, misschien wel niks aan voor de vluchtelingen omdat er niks te doen is in Schuinesloot en er geen openbaar vervoer is, enzovoort. Bijna driekwart van het dorp is tegen de komst van mensen die voor oorlogsgeweld zijn gevlucht. Nou ja, ze vinden wel dat die mensen geholpen moeten worden, maar niet bij hen. Waar dan wel? Dat hadden ze ook al bedacht. Naast het azc in Hardenberg ligt nog een stuk grond braak. Daar zou een vluchtelingenkamp kunnen komen, als noabers van de asielzoekers.
Het wordt echter toch de school, wat de inwoners van Schuinesloot er ook van vinden, want er is een vluchtelingencrisis gaande. En omdat nog meer Oekraïners deze kant opkomen zullen er nog meer opvanglocaties moeten komen.

Voor Kees Slingerland en Jan Westert ligt er na hun nederlaag van woensdag misschien toch nog een noaber-taak: ze zouden eens met een geluidswagen door Schuinesloot kunnen rijden. En dan niks anders dan het lied van Hendrik Jan Bökkers laten horen:
En wie handelt en poldert en boert mooi veuruut
Veur mekaar van de wieg töt het graf.