Kapers

Als je als politieke partij in 2006 acht raadsleden hebt in de gemeenteraad van Hardenberg en nu nog maar twee, is het verstandig om alles uit de kast te halen om het tij te keren. Zou je denken. De PvdA denkt daar anders over.

Twee weken geleden, tijdens de oriënterende ronde, vroeg raadslid Arsanio Wiet of het vakantiegeld meetelt om in aanmerking te komen voor de extra energietoeslag. Hardenberg wil dat inwoners die tot 130% van de bijstandsnorm ontvangen eerst 800 euro energietoeslag krijgen en nu 500 euro erbij. Maar als je vakantiegeld wordt meegerekend komt een groep inwoners boven de grens van 130% uit. De PvdA wil dat Hardenberg zich net zo gedraagt als bijvoorbeeld Asten, Rotterdam, Rheden en Dinkelland. Deze gemeenten tellen het vakantiegeld niet mee.

Deze week is een besluit genomen over de energietoeslag. B&W hadden hun voorstel niet gewijzigd, omdat je zonder rekening te houden met vakantiegeld op ruim 136% van de bijstandsnorm uitkomt en daar was geen geld voor beschikbaar gesteld. Via een amendement (wijzigingsvoorstel) wilde de raad toch dat het vakantiegeld buiten de berekeningen zou worden gehouden. Uiteraard was dat voorstel afkomstig van de PvdA. Zou je denken. Maar nee, het CDA ging er met het idee vandoor. Legale diefstal, omdat het wel mag maar niet netjes is: kaping is not done. Toch kan ook de PvdA-raadsleden iets worden verweten, want die hadden veel eerder moeten aankondigen dat zij het amendement zouden indienen. Je had dan mooi kunnen zeggen dat je als socialistische partij iets extra’s voor de minder bedeelden uit het vuur had gesleept.

Nou is dat ‘zeggen’ ook een beetje een probleem bij de PvdA. Je hoort ze niet, er worden geen acties gehouden, geen bijeenkomsten in cafés of dorpshuizen over politieke onderwerpen: de partij lijkt dood. Zoals zoveel politieke partijen trouwens. Dat is in Hardenberg wel eens anders geweest. Maar misschien vindt de partij de twee zetels wel genoeg. Een pr-probleem? Heb ik een pr-probleem? zei Arsanio Wiet toen hem werd gezegd dat hij een kans had laten liggen door zelf geen amendement in te dienen. Ja, de hele partij heeft dat. Maar niet alleen zij, de afgescheiden PvdA’ers evenzo.

Veel van die afgescheidenen vind je terug bij OpKoers. De partij die al jaren problemen heeft met haar wethouders. En als het niet met de wethouders zelf is dan wel met de namen. In de advertentie in De Toren van deze week wordt u uitgenodigd voor een inloopavond in Zaal Mulder in Baalder. Op het programma staat onder meer dat wordt teruggeblikt samen met de eigen wethouder Linda Verschoor. Alleen heet die geen Verschoor maar Verschuur…..