Historisch tijdschrift maart

Traditiegetrouw wordt in het voorjaarsnummer van het historisch tijdschrift Rondom den Herdenbergh aandacht besteed aan zaken die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dit keer betreft het oorlogsherinneringen van Ida Blok, de inmiddels 85-jarige dochter van de directeur van de Landbouwwinterschool aan De Brink in Hardenberg. Daarnaast wordt het verhaal van Egbert Schutte vervolgd over het verzetswerk in Heemse.

Nog een militair verhaal, maar dan van vele jaren later. Begin 1980 was een deel van Hardenberg in rep en roer. Er moesten NAVO-opslagplaatsen komen en Hardenberg was daarvoor kandidaat, tot ergernis van een kleine groep antimilitaristen. Waarom die opslagplaats aan de neus van Hardenberg voorbijging is te lezen in het artikel Strijd om een NAVO-depot.

Hardenberg was de afgelopen weken landelijk in het nieuws vanwege de archeologische vondsten in Collendoorn. Op de plek waar eens een havezate stond worden nu grote bouwkavels aangelegd. In deze Rondom wordt de geschiedenis van die havezate Collendoorn verteld. Verder is er aandacht voor dodenakkers in en rond Hardenberg, het afscheid van de grondlegger van de muziek in Heemse, het begin van de bouw van bejaardencentrum Oostloorn en een noodlottig ongeval in Bergentheim.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij het historisch infocentrum aan het Wilhelminaplein in Hardenberg (voor openingstijden zie hvhardenberg.nl).