Hardenberg Columns van Ergee

Gras

G

Soms heb je er een nodig, zo’n kaart met daarop ‘Groeten uit Hardenberg’. Voor vage vakantiekennissen, die je eigenlijk niet weer wilt zien. Eén keer zo’n ansichtkaart versturen en geheid dat ze telefonisch meedelen, onder het voortdurend uitroepen van excuses, dat ze voorlopig toch niet op bezoek kunnen komen.

Op de kaart die ik dit keer in mijn handen heb, staan de hervormde kerk van Heemse, de molen in Heemse, een boerderij in Rheeze en de gereformeerde kerk van Hardenberg. Uitgegeven door een Friese firma, en die weet natuurlijk niet beter. Echte Heemsenaren zullen zo’n kaart met ‘Groeten uit Hardenberg’ nooit versturen. Maar om die afbeelding gaat het niet. De bijbehorende tekst is interessanter. Daar staat namelijk het volgende: “Bezienswaardig is de stadsmuur, welke in oorspronkelijke vorm is herbouwd uit ijzeroerblokken.” Die ‘oorspronkelijke vorm’ kan gerust met een korreltje zout genomen worden, maar het woord ‘bezienswaardig’ met een hele zak vol. U denkt waarschijnlijk dat de kaart 30 jaar oud is, maar nee, het exemplaar stamt uit 1996. Bezienswaardig? Voor kakkerlakken, pissebedden, torren en mestkevers misschien. Maar toch niet voor toeristen of ‘eigen volk’. Sinds Prins Bernhard in 1962 de muur heeft bezocht, is er volgens mij niks meer aan gedaan. Alleen het fraaie pad aan de westkant heeft men dichtgesmeten met allerlei rommel. Struiken, naar men mij meedeelde, maar als zodanig amper herkenbaar.

Nu denkt u misschien dat het volgens mij alleen maar kommer en kwel is in ons Vechtstadje, maar dat is niet terecht. Soms gebeuren er namelijk goede zaken, die best wat meer onder de aandacht van personen buiten onze regio gebracht zouden mogen worden. De extra OZB-verhoging, bijvoorbeeld. Opvallend, vond ik het, dat berichten hierover vrijwel niet te vinden waren in de provinciale media. Elk wissewasje in Almelo, Borne, Steenwijk, Zwolle en Hengelo, Hengelo, Hengelo wordt breed uitgemeten, maar een solidariteitsheffing van 1 procent extra onroerende zaakbelasting voor de minima is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Zijn de mensen die dit positieve nieuws moeten doorgeven voortdurend met vakantie? Of is de materie te moeilijk? Misschien dat de gemeente Hardenberg zelf maar actie in dit soort zaken moet ondernemen, want het is toch niet niks wat er vorige week gebeurde: alle politieke partijen, van links tot rechts, ondersteunden de extra heffing, hoewel de een wat meer van harte dan de ander. Positief nieuws is voor sommigen blijkbaar geen nieuws.

De vergadering van de gemeenteraad waarin dit alles tot stand kwam was de jaarlijkse begrotingsvergadering. Een vergadering die volgens vaste patronen verloopt: raadsleden vragen B&W het hemd van het lijf over de plannen voor komend jaar en de stand van zaken bij verschillende projecten, waarna het college uitvoerig antwoord geeft. Verrassingen zijn vrijwel uitgesloten. Bij gewone raadsvergaderingen is dat soms wat anders. In de oktobervergadering bijvoorbeeld schrok D66’er Van der Veen zo zeer dat hij al aan de beurt was om over een bepaald onderwerp wat te zeggen, dat hij even met de mond vol tanden stond. Normaal, zo is mij opgevallen, is D66 als een van de laatste fracties aan de beurt, zodat vaak volstaan kan worden met de woorden “De anderen hebben ons het meeste gras al voor de voeten weggemaaid”. Dit keer was dat onmogelijk en Van der Veen liet dat ook blijken. Voor het geval dat zoiets nog eens gebeurt, zijn wellicht deze woorden bruikbaar: “Ik sluit mij bij de volgende sprekers aan.”

Hardenberg Columns van Ergee

Archieven