Ezels

Bij de gemeente Hardenberg werken ezels. Nee, nee, dommeriken. Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Bij de gemeente Hardenberg doen ze dat wel.

Het is nog niet zo lang geleden dat Hardenberg door de Raad van State op de vingers werd getikt (niet zachtjes, maar met een flinke klauwhamer) omdat het de Jacobs Groep in Balkbrug zijn gang liet gaan met illegale praktijken. Het bedrijf liet grind aanvoeren om te wassen, terwijl dat volgens de vergunningen helemaal niet mocht. Normaal gesproken kijkt de gemeente dan even of een bedrijf alsnog legaal aan de slag kan door bijvoorbeeld een andere vergunning aan te vragen of door de werkzaamheden wat aan te passen, maar dat was in Balkbrug volstrekt onmogelijk. Toch wilde de gemeente niet handhaven, onze lokale overheid probeerde zich in allerlei bochten te wringen om het bedrijf zijn gang te laten gaan, hoewel de buurt protesteerde vanwege lawaai en gezondheidsklachten. Het werd een juridische strijd die de gemeente keer op keer verloor. Door halsstarrig gedrag van de Hardenberger bestuurders heeft het nog tot april 2020 geduurd voordat het bedrijf, dat al sinds 2012 zonder vergunning werkte en volgens onderzoek van het tv-programma De Monitor vervuild afvalwater loosde, gedwongen werd te stoppen met de grindwasserij. De gemeente, de verantwoordelijk wethouder en de raadsleden stonden voor het oog van heel Nederland in hun hemd.

En nu gebeurt hetzelfde in Sibculo. Op de grens van de gemeenten Hardenberg en Twenterand had de firma Aalderink een stuk grond waar het zand mocht afgraven. Meer niet. Als het zand was afgegraven moest het terrein worden ingericht als natuurterrein, stond in de vergunning. In 2014 was de zandwinning ten einde. De inrichting als natuurterrein is echter nooit gebeurd. Integendeel, er is een grindwasinstallatie van het bedrijf Slaat geplaatst waarna grind van elders is aangevoerd om gewassen te worden. Illegaal, want niet passend in het bestemmingsplan en zonder vergunning. Omwonenden hebben daarna actie gevoerd, er is gevraagd om handhaving, de gemeente heeft de zaak met succes proberen te rekken door gewoon niets te doen, er zijn advocaten ingeschakeld en de Commissie Bezwaarschriften heeft zich erover gebogen. Precies zoals dat zich in Balkbrug heeft afgespeeld. Met dien verstande dat er nog geen landelijke tv-zender op is afgekomen, maar dat kan nog gebeuren. Want ondanks dat de Commissie Bezwaarschriften de bezwaren van omwonenden gegrond vindt en meent dat de firma Slaat (inmiddels eigenaar van het terrein) moet stoppen met de illegale praktijken en dat de gemeente moet handhaven, doet de lokale overheid nog steeds niets. Slaat heeft nog geprobeerd om toch een vergunning te krijgen, maar die actie is door de rechtbank Overijssel afgestraft.

Ondertussen ziet de gemeente niet wat haar gekonkel, gedraai en gepruts bij de inwoners van de gemeente Hardenberg teweegbrengt: achterdocht, wantrouwen en onwil om zich aan regels te houden “want de gemeente doet het zelf ook niet”.
Trouwens, nog even over gepruts door ambtenaren: in het verslag van de Commissie Bezwaarschriften zijn alle namen weggelakt, vanwege de privacy van de betrokkenen. Op één na. Iedereen kan lezen welke Sibculoër last heeft van stof en geluid en daarom de gemeente Hardenberg heeft gevraagd de illegale praktijken te laten staken.

Wat nu? Over de zaak Jacobs Balkbrug versus buurtbewoners De Pol zei raadslid Jacco Rodermond (D66): “Er mag niet gegokt worden met de gezondheid en de veiligheid van inwoners.” En de VVD vond bij monde van raadslid Erik Back dat de uitspraak van de rechtbank zwaar weegt voor zijn partij en dat hij zich afvraagt of de gemeente wel zorgvuldig heeft gehandeld. Dezelfde uitspraken zou je nu weer moeten horen. Eens kijken of de nieuwe gemeenteraad zich laat overbluffen door woorden als juridisch moeilijk, verwachtingen gewekt, gevaar voor de werkgelegenheid en dergelijke of dat ze kiest voor recht en rechtvaardigheid.