Hardenberg Columns van Ergee

Duidelijk

D

Hoeveel mensen zullen het woord cumuleerbaar kennen? De HEMA gebruikt het woord in een prijzenspel. Bij aankopen krijg je een bon, je moet de code op die bon doorgeven, je naam en e-mailadres invullen en dan wordt er aan een Rad van Avontuur gedraaid. Prijzen: 250 euro, 100 euro, 50 euro, 15% korting of een tompouce. Natuurlijk winnen de meeste deelnemers 15% korting op een deel van de collectie (waar je waarschijnlijk zonder die actie ook al 15% korting op kreeg). Zeven keer een prijs van 15% korting winnen en je bestelling is gratis, zou je denken. Maar nee, die korting is niet cumuleerbaar. Je vraagt je af welke onbenul dat woord heeft gebruikt. Het betekent namelijk stapelbaar: je mag de kortingen niet bij elkaar optellen. Logisch natuurlijk, maar dat had het reclamebureau dat door de HEMA was ingeschakeld ook wel even in leesbaar Nederlands mogen noteren.

Hoe zorg je ervoor dat meer mensen het woord cumuleerbaar kennen?
Misschien wel door ervoor te zorgen dat er een universiteit in de Regio Zwolle komt. Laat dat nou net het onderwerp van een motie zijn geweest die de gemeenteraad in november 2021 heeft aangenomen. Daarin werd het college van B&W opgedragen om actief samen met andere gemeenten, bedrijven en instellingen te lobbyen voor een regionale universiteit. Vorige week hebben B&W een brief aan de raad gestuurd met hun reactie.

Daarin staat dat door de EBRZ de eerste stappen zijn gezet, maar dat er verder geen concrete toezegging is gedaan. Wat de EBRZ is? Dat is een club van ondernemers, onderwijs en overheid die ervoor moet zorgen dat de Regio Zwolle de 4e economische topregio van Nederland wordt. En die club pakt de handschoen op om hier een universiteit te krijgen.

Waarschijnlijk zullen de meeste raadsleden halverwege de brief al naar adem happen, maar het ergste komt dan nog, want B&W hebben niet stilgezeten. Er is ook concreet gewerkt aan een betere toegang tot de kennis van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in onze regio.
En dan komen begrippen voorbij als Dutch TechZone, Greenwise Campus, IQ Boulevard, IT-Hub, smart industry, kennis- en innovatie ecosysteem en bestuurlijke triple helix organisatie.

Het college sluit de brief af met:
“We vertrouwen (erop!) u met deze uiteenzetting voldoende te hebben geïnformeerd. Met deze brief beschouwen wij de motie als afgedaan.”

Wie wil tegenwoordig nog graag raadslid worden als hij zo’n brief leest? Waarom houdt 80% van de raadsleden tijdens vergaderingen zijn mond? Waarom zijn de ambtenaren Joke en Joop niet aangemeld voor de cursus Direct Duidelijk?
Donderdag 9 februari begint het nieuwe seizoen van de Direct Duidelijk Tour. Het lijkt mij niet verkeerd als er wekelijks een uurtje wordt vrijgemaakt voor de ambtenaren die iets moeten meedelen buiten hun eigen bubbel.

Hardenberg Columns van Ergee

Archieven